Finančni načrt projekta

Številka in naziv programa: SI02,

Finančni mehanizem EGP 2009-2014 oziroma EEA Financial Mechanism Programme 2009-2014 for Slovenia SI02.

Finančni načrt projekta na dan: 1. november 2013

Skupni stroški projekta: 3.060.000 EUR.

Skupni upravičeni stroški: 3.060.000 EUR (od česar so nepovratna sredstva sofinanciranja projekta - namenska sredstva FM EGP in nacionalno sofinanciranje v višini 2.085.882 EUR ter dodatna lastna udeležba nosilca projekta v višini 974.118 EUR, kar skupaj znese 3.060.000 EUR).

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta: 2.085.882 EUR.
  • Višina namenskih sredstev FM EGP: 1.773.000 EUR.
  • Višina nacionalnega sofinanciranja:     312.882 EUR.

Stopnja (%) nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta: največ 68,16 %,od tega znaša:
  • stopnja namenskih sredstev FM EGP  57,94%;
  • stopnja nacionalnega sofinanciranja   10,22%.

Drugi viri sofinanciranja: višina lastne udeležbe nosilca projekta v višini 974.118 EUR:
  • GU RS  614.250 EUR in
  • MKO    359.868 EUR.