Podroben opis

V podprojektu bo vzpostavljena topografska baza velike natančnosti (merilo 1 : 5000), ki bo po strukturi v največji možni meri skladna z zahtevami direktive INSPIRE. Najprej bo spremenjen obstoječi topografski podatkovni model glede na podatkovne specifikacije INSPIRE. Skladno z novim podatkovnim modelom bo vzpostavljena topografska baza. Sledila bo pretvorba obstoječih podatkov v novi podatkovni model ter vnos v novo bazo. Na izbranem območju se bodo iz stereoparov aerofotografij zajeli topografski podatki skladno z novimi navodili, ki bodo pripravljeni v okviru podprojekta. Izvedena bo kontrola kakovosti zajetih podatkov in uvoz teh podatkov v novo bazo. V podprojektu bodo razvite metode in procesi za vzdrževanje topografskih podatkov, določen bo model kakovosti, izdelana pa bo tudi omrežna storitev za prikaz topografskih podatkov.