Topografska baza

V podprojektu TOPO bo vzpostavljena nova topografska baza velike natančnosti (ustrezni merilu 1 : 5000) ki bo po strukturi v največji možni meri skladna z zahtevami direktive INSPIRE.