Inspire

V podprojektu INfraStruktura za Prostorske InfoRmacijE (INSPIRE) bo vzpostavljen pomemben del nacionalne infrastrukture za prostorske informacij, ki bo skladen z evropskimi zahtevami direktive INSPIRE.