Podroben opis

V podprojektu bo vzpostavljena vzorčna hidrografska podatkovna zbirka, skladna s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE. Določeni bodo tehnični in upravni postopki za osveževanje in vzdrževanje za vsako od organizacij, odgovorno in pristojno za vodenje hidrografske zbirke.Dejavnosti se bodo začele z analizo vseh hidrografskih udeležencev, njihovih vlog in odgovornosti v povezavi s hidrografsko podatkovno zbirko. Organizirana bo delavnica z vsemi interesnimi skupinami. Določeni bodo tehnični in upravni postopki za osveževanje, nadgradnjo in vzdrževanje hidrografske podatkovne zbirke za vsakega udeleženca posebej. Razvita bo metodologija za preoblikovanje nacionalnega hidrografskega podatkovnega modela, ki je delno skladen z INSPIRE, v popolnoma z INSPIRE skladen model. Vzorčna podatkovna zbirka bo transformirana skladno s pripravljeno metodologijo. Izdelana bo analiza že razvitih orodij, razvite bodo tudi dodatne funkcionalnosti za preoblikovanje podatkovnega modela, ki je delno skladen z zahtevami INSPIRE, v popolnoma skladen model. Na koncu bo izdelan predlog postopkov za nadgradnjo modela, delno skladnega z INSPIRE, z dodatnimi INSPIRE hidrografskimi objekti iz nacionalnih podatkovnih baz.