Hidrografija

V podprojektu bo vzpostavljena vzorčna hidrografska podatkovna zbirka, skladna s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE. Določeni bodo tehnični in upravni postopki za osveževanje in vzdrževanje za vsako od organizacij, odgovorno in pristojno za vodenje hidrografske zbirke.