Podroben opis

Podprojekt je razdeljen na tri vzporedne in medsebojno odvisne sklope, od katerih je vsak sestavljen iz več posameznih dejavnosti. Prvi sklop je vzpostavitev nacionalne kombinirane geodetske mreže (»ničelni red« horizontalne in vertikalne mreže) z dolgoročno vizijo vzpostavitve 4R referenčnega sistema. Nacionalna kombinirana geodetska mreža bo služila kot temeljna državna geodetska infrastruktura za stalno spremljanje geodinamičnih procesov na območju države. Zagotovila bo kakovostno georeferenciranje. Drugi sklop je vzpostavitev vertikalne sestavine ESRS, s čimer bo določen novi nacionalni višinski sistem, temelječ na normalnih višinah. V tretjem sklopu bo vzpostavljen model geoida za območje Slovenije. Visoko kakovostni nacionalni geoid je predpogoj za zagotovitev pričakovane natančnosti višinskih podatkov in uporabo satelitskih in drugih geodetskih tehnik (npr. visoko natančno GNSS-niveliranje) določanja položaja. Sodobna realizacija vertikalne sestavine ESRS temelji na kombiniranih sistemih za geodetska opazovanja. Rezultat kombinacije gravimetrije in GNSS meritev je nacionalni geoid, ki predstavlja referenčno površino za GNSS niveliranje.