Razpis za izvajanje nadzora nad postavitvijo dveh GNSS točk kombinirane mreže 0. reda

Dne 28. maja 2014 je bilo objavljeno javno naročilo za Izvajanje nadzora nad postavitvijo dveh GNSS točk kombinirane mreže 0.reda.

Številka objave je: NMV1391/2014 

Več informacij lahko preberete na naslednjih povezavah

E-OBJAVE
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=35475&nar=MV

INTERNET GURS:
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/