Geodetski referenčni sistem

Podprojekt Geodetski referenčni sistem bo zagotovil sodobno geodetsko referenco z vizijo vzpostavitve 4R referenčnega sistema v Sloveniji, vzpostavil bo novo višinsko sestavino Evropskega prostorskega referenčnega sistema (ESRS) in določil bo nov model geoida za območje Slovenije.