Novice

Sprejet Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Državni zbor RS je 2.4.2014 sprejel Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je začel veljati 26.4.2014 (Uradni list RS, št. 25/2014). Izvajanje projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav« je tako podprto tudi z zakonom, saj ta predstavlja zakonsko podlago za uvedbo novega državnega prostorskega koordinatnega sistema, postavitve ...

Nivelman ARJA VAS - DRAVOGRAD - MARIBOR

Dne 8.4.2014 je bilo objavljeno javno naročilo za: Izvedba meritev nivelmana visoke natančnosti od Arje vasi preko Dravograda do Maribora Št. objave: JN4176/2014 Podrobne informacije so na naslednjih povezavah: E-OBJAVE http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=338988 INTERNET http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/

NOVICA O NAŠEM PROJEKTU OBJAVLJENA V "SVEMIRSKEM ŽURNALU"....

Oddelek za satelitsko geodezijo, geodetske fakultete v Zagrebu, izdaja zelo zanimive strokovne novičke, ki jih povezuje v spletni informator imenovan "SVEMIRSKI ŽURNAL". V zadnji izdaji tega informatorja je objavljena tudi novica o našem projektu - kratek opis projekta, povezava na spletno stran projekta in slika iz otvoritvene konference. Prispevek lahko preberete na tej povezavi.  

USPEŠNO IZVEDENI DELAVNICI TOPO in INSPIRE

Dne 5.2.2014 sta na Geodetski upravi Republike Slovenije potekali dve delavnici v okviru projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj posledic poplav. Projekt se delno financira iz sredstev finančnega mehanizma EGP. Delavnici sta potekali v okviru izvajanja podprojektov Topografska baza (TOPO) in INSPIRE. Delavnic se je udeležilo 27 predstavnikov 13-ih institucij, med njimi tudi gostje ...

Tudi mediji poročajo o naši Otvoritveni konferenci - Članek iz časopisa DELO

Celoten članek lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.delo.si/novice/slovenija/geodetski-podatki-za-manjse-tveganje-ob-poplavah.html