Novice

Simpozij EUREF 2014

V času od 4. do 6. junija 2014, je v Vilni (Republika Litva) potekal letni simpozij evropske podkomisije za referenčni sestav mednarodnega združenja za geodezijo (EUREF), tokrat že 24-ti po vrsti. Organizatorja simpozija sta bila državna geodetska služba Ministrstva za kmetijstvo Republike Litve in Raziskovalni inštitut za geodezijo. Mesto srečanja, Vilno, sta organizatorja predstavila kot enega od najpogosteje obiskanih ...

Študijski obisk na Norveškem

V času od 21. do 23.5.2014 sva predstavnika Geodetske uprave Republike Slovenije, Irena Ažman in Tomaž Petek, obiskala Norveško. Študijski obisk je bil izvedel kot del izvajanja nalog v podprojektu INSPIRE. V celotnem programu projekta je načrtovano več delovnih sestankov in študijskih obiskov, tokratni je bil namenjen pripravi in potrditvi programa za izgradnjo kapacitet izvajanja zahtev direktive ...

Razpis za Izvajanje nadzora pri postavitvi dveh GNSS točk kombinirane mreže 0. reda

Dne 28. maja 2014 je bilo objavljeno javno naročilo za Izvajanje nadzora nad postavitvijo dveh GNSS točk kombinirane mreže 0.reda. Številka objave je: NMV1391/2014  Več informacij lahko preberete na naslednjih povezavah E-OBJAVE http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=35475&nar=MV INTERNET GURS: http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/

Razpis za postavitev dveh GNSS točk kombinirane mreže 0. reda

Dne 15. maja 2014 je bilo objavljeno javno naročilo za postavitev dveh GNSS točk kombinirane mreže 0.reda. Številka objave je: NMV1130/2014 Več informacij lahko preberete na naslednjih povezavah E-OBJAVE http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=34914&nar=MV INTERNET http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/