Novice

Izvajanje gradbenih del pri vzpostavljanju državnih geodetskih točk 0.reda

V Prilozju, občina Metlika, se stabilizira prva slovenska točka 0.reda. Točka predstavlja ‘fizični’ mejnik pri vzpostavljanju povsem novega reda državnih geodetskih točk in bo skupaj z drugimi štirimi predstavljala hrbtenico državnega koordinatnega sistema. Lokacija za točko 0.reda  Prilozje je bila, kot tudi za druge štiri točke istega reda, izbrana na podlagi obsežnega preverjanja ...

ZDGRS in ESRS

Sprejeta je bila nova zakonodaja (Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu) in podzakonski predpisi (Uredbe Vlade RS), ki podajajo normativno podlago za vzpostavljanje višinske sestavine prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji, ki se sofinancira s sredstvi projekta (podprojekt GRS). Na strokovnem kolegiju Geodetske uprave RS 24.9.2014 je bil predstavljen zakon (mag. Jurij Režek) ter strokovna in izvedbena ...

Javno naročilo: Nakup geodetskih inštrumentov za izvajanje kombiniranih geodetskih meritev (GIS, RTK, Static)

Dne 22.9.2014 je bilo objavljeno javno naročilo za: Nakup geodetskih inštrumentov za izvajanje kombiniranih geodetskih meritev (GIS, RTK, Static) Št. objave: NMV3847/2014 PORTAL JAVNIH NAROČIL http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=41896&nar=MV INTERNET http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/  

Podprojekt GRS

Sprejeta je bila nova zakonodaja (Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu) in podzakonski predpisi (Uredbe Vlade RS), ki podajajo normativno podlago za vzpostavljanje višinske sestavine prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji, ki se sofinancira s sredstvi projekta (podprojekt GRS). Na strokovnem kolegiju Geodetske uprave RS 24.9.2014 je bil predstavljen zakon (mag. Jurij Režek) ter strokovna in izvedbena ...

Javno naročilo: Postavitev dveh GNSS točk kombinirane mreže 0. reda

Dne 3.7.2014 je bilo objavljeno javno naročilo za: Postavitev dveh GNSS točk kombinirane mreže 0. reda. Št. objave: NMV2191/2014 Več informacij najdete na: PORTAL JAVNIH NAROČIL: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=37457&nar=MV INTERNET:  http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/