Novice

Objavljeno je javno naročilo za "ZAJEM TOPOGRAFSKIH PODATKOV"

Dne 27.8..2015 je bilo objavljeno javno naročilo za: ZAJEM TOPOGRAFSKIH PODATKOV Št. objave: NMV5354/2015 PORTAL JAVNIH NAROČIL http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=990 INTERNET http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/

Objavljeno je javno naročilo za NAKUP PROGRAMSKE OPREME ZA UPRAVLJANJE STALNIH GNSS POSTAJ 0.REDA

Dne 11.6.2015 je bilo objavljeno javno naročilo za: Nakup programske opreme za upravljanje stalnih GNSS postaj mreže 0. reda. Št. objave: NMV3488/2015 PORTAL JAVNIH NAROČIL http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=58269&nar=MV INTERNET http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/  

26. SEDLARJEVA SREČANJA

V petek 12. junija 2015 se bo odvijalo tradicionalno Sedlarjevo srečanje z naslovom: VIZIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA - UREJANJE VODA. Na posvetu bo svoj prispevek z naslovom "LAHKO SLABI PROSTORSKI PODATKI SPREMENIJO TOK VODE?" predstavil tudi mag. Jurij REŽEK, ki bo med drugim prezentiral tudi rezultate projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje posledic poplav. Poročilo o dogodku ...

Predstavitev projekta na INSPIRE konferenci v Lizboni

V času od 25. do 29. maja 2015 je v Lisboni potekala INSPIRE konferenca, ki je bila tokrat organizirana skupaj z Svetovnim geoprostorskim forumom (GWF). Konference se je udeležilo 1714 obiskovalcev in predavateljev iz 104 držav, ki so v 11 vzporednih sekcijah predstavili 374 referatov. Zaradi velikosti šteje ta konferenca med vodilne svetovne dogodke na temo geoinformatike in zagotavljanja in uporabe prostorskih podatkov. ...