DRUGI INSPIRE DAN JE BIL USPEŠNO ZAKLJUČEN

V torek, 8.11.2016, je bil uspešno izveden DRUGI INSPIRE DAN v konferenčni dvorani City HOTELA Ljubljana.

Domači in tuju predavatelji so poslušalce seznanili s trenutnim stanjem in novostmi pri uveljavljanja direktive INSPIRE ter kako so prostorski podatki umeščeni v širši kontekst odprtih podatkov javen uprave v Sloveniji.