Javni razpis Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje projektov 
Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 
in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014

Več informacij na: http://norwaygrants.si/razpis/razpisna-dokumentacija/