• ZA SKUPNE VREDNOTE
 • ODKRIVAMO SKRITE ZAKLADE
 • BOLJŠE MOŽNOSTI ZA VSE
 • ZA SKUPNE VREDNOTE
 • ODKRIVAMO SKRITE ZAKLADE

PROJEKTNE NOVICE.....


DANES AKTUALNO.....

NOVINARSKA KONFERENCA
Ljubljana, 22.11.2016


Na novinarski konferenci projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" so bili izpostavljeni rezultati opravljenega dela ter pomen projekta za dvig kakovosti prostorskih podatkov ter posodobitvi opreme.

S pomočjo vseh pridobitev je bil narejen tudi nov izračun najvišje slovenske gore - Triglava. Z upoštevanjem izhodišča novega državnega višinskega sistema v Kopru je nova višina Triglava 2863,65 metra.

Sporočilo za javnost si lahko preberete TUKAJ.


PRIPRAVE NA NOVINARSKO KONFERENCO

Danes, 22.11.2016, se bo ob 11. uri v Mestnem muzeju Ljubljana
pričela novinarska konferenca, kjer bodo predstavljeni rezultati projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav".

Prizorišče je že pripravljeno na začetek.----------- : ----------- 


ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA
Ljubljana, 18. oktober 2016


 
Uspešno smo izvedli 
ZAKLJUČNO KONFERENCA PROJEKTA "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav", kjer smo bili seznanjeni z njegovimi rezultati, kakšne nadaljnje korake nam le-ti omogočajo in kako na projekt gledajo naši partnerji z Norveške in Islandije.
Predstavitve kot tudi galerija fotografij so dostopne TUKAJ.

Na konferenci smo predstavili in razdelili tudi ZAKLJUČNO POROČILO, ki povzema vse opravljene aktivnosti in dosežene cilje v okviru projekta. Za ogled digitalne različice poročila kliknite TUKAJ.
----------- : ----------- 

VABILO NA ZAKLJUČNO KONFERENCO PROJEKTA
Ljubljana, 18. oktober 2016 ob 9.00 uriVabimo vas na ZAKLJUČNO KONFERENCO PROJEKTA, "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav", ki bo
 
v torek,  18. oktobra 2016 ob 9.00 uri,
Kristalna palača,  BTC City Ljubljana.
 
Na zaključni konferenci vam želimo predstaviti rezultate projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav", ki je sofinanciran s strani Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EEA Grants), in osvetliti izreden pomen projekta za različne sodelujoče stroke.
 
Podrobnejši program konference najdete TUKAJ.
 
Udeležba na konferenci je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite s prijavo na spletnem naslovu www.gurs-egp.si/konferenca/ 
   
Vljudno vabljeni!


----------- : ----------- 

ZAKLJUČNI SESTANEK S PARTNERJI V AKRANESU
AKRANES, 6. do 9. september 2016
 
Te dni v Akranesu na Islandiji poteka skupni sestanek projektne skupine s partnerji iz Norveške in Islandije. Namen sestanka je izvesti zaključno oceno uspešnosti projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav« oziroma podprojektov, oceno sodelovanja med partnerji in proučiti nekatera vprašanja, povezana z nadaljevanjem dela na temah projekta v Sloveniji.
 

 

----------- : ----------- 

POROČILO O IZVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE

V zadnji številki Geodetskega vestnika (Let. 60, št. 2) je objavljen članek z naslovom POROČILO O IZVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE.  Vsebina oziroma struktura poročila je opredeljena v Odločbi Komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja (Uradni list RS, št. 148 z dne 11. 6. 2009), ki določa podrobna pravila, po katerih države članice spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter poročajo o izvajanju direktive INSPIRE.

Poročila vseh držav članic so objavljena ne evropskem portalu INSPIRE, slovenska poročila pa tudi na slovenskem geoportalu INSPIRE (http://www.geoportal.gov.si/).

Celoten članek si lahko preberete tukaj
Podatki držav članic glede poročanja in spremljanja so na voljo tukaj----------- : ----------- 

STROKOVNA DELAVNICA LIDAR
23. junij 2016V četrtek, 23. junija 2016, se je v veliki predavalnici Inženirske zbornice Slovenije, odvijala strokovna delavnica na temo laserskega snemanja terena in uporabe LIDAR podatkov. 
Polno zasedena dvorana (preko 80 udeležencev) je bila navdušena nad prispevki eminentnih predavateljev.
dr. Dušan PETROVIČ, dr. Mihaela TRIGLAV ČEKADA, Primož KOGOVŠEK, dr. Primož BANOVEC, Marko MESARIČ in Vid PETERMAN so nam osvetlili način pridobivanja LIDAR podatkov in različne vidike uporabe s poudarkom na uporabi v geodeziji. Strokovna razprava v zadnjem delu delavnice, v katero so se aktivno vključili tudi poslušalci, je pokazala na aktualnost problematike, hkrati pa so vsi razpravljalci v en glas poudarjali, kako dragoceno je imeti celotno državo sistematično prekrito z LIDAR podatki, ki so povrh vsega še odprti in brezplačno dostopni vsem zainteresiranim.Uvodni nagovor vodje projekta mag. Jurija Režka


Vsa predavanja so na voljo na spodnjih povezavah:

Program delavnice
dr. Dušan Petrovič - LIDAR kot podatkovni vir za topografijo
dr. Mihaela Triglav Čekada - LIDAR kot sistemski vir za zajem voda
Primož Kogovšek - odpiranje podatkov LIDAR in primeri dobrih praks
dr. Primož Banovec - Uporaba LIDAR za potrebe izdelave hidrološko-hidravličnih modelov
Marko Mesarič, Vid Peterman - Ali je LIDAR na dronih prihodnost?


----------- : ----------- 

OZNAČITEV DRŽAVNIH TOČK 0. REDA

V torek, 7.6.2016 so bile na štirih lokacijah točk državne kombinirane geodetske mreže  0. (ničtega) reda - Areh (Pohorje - Frajham), Kog (Prlekija - ob potresni opazovalnici Agencije RS za okolje), Korada (Goriška Brda - Zapotok), Šentvid pri Stični (Dolenjska), nameščene informativne table z opisom projekta (podprojekta geodetski referenčni sistem) in opisom geodetske točke 0. reda. Poleg informativnih tabel so bile nameščene tudi uradne table za označitev državnih geodetskih točk 0. reda s koordinatami in ustreznim napisom, skladno z Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Vse točke so bile postavljene v okviru projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" in sofinancirane s pomočjo Finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora (EGP).
MARJANA DUHOVNIK, VODJA PODPROJEKTA TOPO, JE PREDSTAVILA REZULTATE PODPROJEKTA NA SEDLARJEVIH DNEVIH
3.6.2016 - MESTNI MUZEJ LJUBLJANA


Na 27. Sedlarjevem srečanju s tematiko Vizije prostorskega razvoja: zelena tirna infrastruktura je s svojim prispevkom z naslovom: "Novi državni topografski podatkovni model kot podlaga za načrtovanje", sodelovala vodja podprojekta TOPO, Marjana Duhovnik. V svojem prispevku je predstavila topografsko bazo podatkov kot možni vir za projektiranje.

27. SEDLARJEVO SREČANJE URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE
3.6.2016 - MESTNI MUZEJ LJUBLJANA


Tema letošnjega posvetovanja je ZELENA TIRNA INFRASTRUKTURA.
Tudi letos bomo urbanistom in prostorskim načrtovalcem predstavili naš projekt. Tokrat ima v programu simpozija predstavitev vodja podprojekta TOPO, ga. Marjana Duhovnik. Predstavila bo prispevek z naslovom: NOVI DRŽAVNI TOPOGRAFSKI PODATKOVNI MODEL KOT PODLAGA ZA NAČRTOVANJE.
Več o simpoziju in programu lahko preberete na naslednji povezavi:
PROGRAM
V OKVIRU PODPROJEKTA "GEODETSKI REFERENČNI SISTEM (GRS) v času od 3. do 5. maja 2016 poteka DELAVNICA Z MEDNARODNO UDELEŽBO na temo UVAJANJA NOVEGA VIŠINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Udeleženci delavnice so strokovnjaki GU RS (mag. Medved, mag. Režek),  Univerze v Ljubljani, FGG, Oddelka za geodezijo (dr. Stopar , dr. Kuhar), Geodetskega inštituta (mag. Oven, Berk, mag. Bric, dr. Triglav Čekada), Norveške geodetske uprave (dr. Omang,  Vestol) in Islandske geodetske uprave (mag. Valsson).
 
Uvedbo novega  višinskega sistema v Sloveniji, ki bo eden od rezultatov podprojekta, je potrebno izvesti predvsem zaradi razloga, da so obstoječi  podatki o višinah na ozemlju Slovenije zelo vprašljive točnosti, saj so nekateri  nivelmanski poligoni izmerjeni že pred desetletji, pri izračunih ni bila upoštevana dejanska vrednost težnega polja, poleg tega pa je nezanesljiva tudi določitev višinskega datuma. Tako so  višine v zbirkah podatkov neverodostojne; se pa uporabljajo pri izvajanju posegov v prostor. Tudi Slovenski geoid iz leta 2000, ki se uporablja pri določanju višin z GNSS tehnologijo, potrebuje izboljšavo natančnosti, saj obstoječi ne zadošča več potrebam.
 
Ob predstavitvah opravljenega dela v okviru podprojekta Geodetski referenčni sistem (nova izmera nivelmanske mreže 1. reda v skupni dolžini pribl. 1900 km, gravimetrična izmera na reperjih , nova regionalna gravimetrična izmera, določitev t.i. GNSS/niveliranih točk, mreža 0. reda) ter predstavitvi načina uvajanja novega višinskega sistema na Norveškem in Islandiji, je potekala strokovna razprava o tem, kako pripraviti modele za transformacijo  podatkov o višinah v zbirkah podatkov  tako Geodetske uprave kot drugih upravljavcev podatkov, o načinih obveščanja uporabnikov in o storitvah za uporabnike pri prehodu na novi višinski sistem. Velik pomen ima izračun novega kvazi- geoida za območje Slovenije, ki bo izveden v sodelovanju z Norveškimi strokovnjaki. Kakovosten kvazi- geoid  Slovenije bo omogočal določanje višin z GNSS tehnologijo znotraj 10 cm natančnosti. V Sloveniji bomo tudi spremenili izhodišče višinskega sistema (višinski datum) iz mareografa v Trstu na izhodišče mareografa v Kopru. Transformacija višinskih podatkov  v obstoječih podatkovnih zbirkah naj se opravi v enem koraku za celo območje Slovenije (Norveška izvaja transformacijo po posameznih območjih, čemur je vzrok velikost in reliefne značilnosti njihove dežele). Ustrezen poudarek  je potrebno treba dati tako obveščanju uporabnikov kot zagotavljanju transformacijskega modela med starim in novim višinskem sistemom.
 

Slovenski, islandski in norveški udeleženci delavnice....


Predstavljena je bila tudi mreža državnih geodetskih točk 0. reda, katere realizacija je po mnenju projektnih partnerjev zelo kakovostna. Izveden je bil ogled državne geodetske točke 0. reda v Šentvidu pri Stični. Pregledani so bili tudi do sedaj pripravljeni podatki na območju Slovenije in delov sosednjih držav za izračun novega kvazi-geoida in njegovo vpetje na ozemlju Slovenije


Med ogledom točke 0.reda v Šentvidu pri Stični....----------- : ----------- 

ISLANDIJA, LIHTENŠTAJN, NORVEŠKA in EU SO PODPISALE NOV SPORAZUM O DONACIJI ZA OBDOBJE 2014 - 2021

V novem finančnem obdobju bo za donacije na voljo 2.8 milijarge EUR (1,5 milijarde EUR preko EEA Grants in 1,3 milijarde EUR preko Norway grants). Donacija bo na voljo 15 članicam EU za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik in okrepitev dvostranskih odnosov s tremi državami donatorkami.
Geslo tokratne finančne perspektive je SODELOVANJE ZA ZELENO, KONKUREČNO IN VKLJUČUJOČO EVROPO.
Tudi slovenski geodeti se veselimo podpisa nove donacijske pogodbe in upamo, da si uspemo izboriti kakšen košček te pogače za nadaljnji razvoj slovenske prostorske in nepremičninske podatkovne infrastrukture. Sloveniji je v tej perspektivi namenjeno nekaj več kot 37 miljonov EUR.

Več informacij lahko preberete na http://bit.ly/24vDSOk----------- : ----------- 

LETNO POROČILO 2015

Uspešno zaključujemo dobri dve leti izvajanja projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«. Za to obdobje načrtovane dejavnosti so izvedene skoraj v celoti v skladu z načrtom del, izboljšana je bila vidnost projekta v medijih in strokovni javnosti. Nekatera dela v okviru projekta so se namreč že prevesila iz razvojnega okolja v izvedbo in prakso.

Vodstvo projekta je tudi letos pripravilo publikacijo, ki podaja celovitejšo sliko o projektu in opis dejavnosti, ki so se izvajale v letu 2015.

Na spodnji povezavi objavljamo digitalno verzijo publikacije.


DIGITALNA VERZIJA:       SLO         ENG

 
----------- : -----------


USPEŠNO SMO IZVEDLI PRVI SLOVENSKI INSPIRE DAN

V ponedeljek, 21. septembra 2015 je bila v sklopu projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav", v organizaciji Geodetske uprave RS, organizirana prva slovenska INSPIRE konferenca z mednarodno udeležbo predavateljev. Osnovna tema konference so bile OMREŽNE STORITVE, predavatelji pa so predstavili primere dobre prakse iz različnih evropskih držav, kakor tudi že realizirane slovenske projekte, ki so pokazali zavidljiv nivo implementacije te zahtevne INSPIRE direktive.
 
Konference se je udeležilo preko 70 udeležencev iz javnega in privatnega sektorja, ki so poleg koristnih predavanj izkoristili čas tudi za medsebojno spoznavanje in prenos izkušenj pri implementaciji direktive INSPIRE.
 
Vsa predavanja (PPT prezentacije) so zbrane na spletni strani projekta, kjer se nahajajo tudi nekatere zanimive fotografije.
 
Udeleženci so se razšli s sporočilom, da si takšnih srečanj želijo tudi v bodoče in da upajo, da bo SLO INSPIRE dan postal tradicionalen.

----------- : -----------
 

PRVI SLOVENSKI INSPIRE DAN


21. september 2015 ob 9.00 uri
konferenčna dvorana hotela
FOUR POINTS BY SHERATON LJUBLJANA MONS 
(Pot za Brdom 4, Ljubljana)

Dogodek organiziramo v okviru projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav".

Namen slovenskega INSPIRE dneva je predstaviti izkušnje, ki jih imajo pri vzpostavljanju omrežnih storitev s prostorskimi informacijami v tujini in omrežne storitve, skladne z zahtevami Evropske direktive INSPIRE, ki nastajajo v okviru projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav".  
 
V okviru podprojekta imenovanega slovenska infrastruktura za prostorske informacije nastajajo navodila za medopravilnost in usklajenost zbirk prostorskih podatkov in storitev z zahtevami direktive INSPIRE ter navodila za pripravo metapodatkov. Vzpostavljene bodo omrežne storitve iskanja, vpogleda, prenosa in preoblikovanja podatkov. 
 
Dogodek je namenjen upravljavcem zbirk prostorskih podatkov kot tudi uporabnikom podatkov in omrežnih storitev. 
 
Program prvega slovenskega INSPIRE dneva

Udeležba na konferenci je brezplačna

Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi:----------- : -----------

Geodetska točka 0. reda - PRILOZJE je odprta

V petek, 11.septembra 2015, so ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen, generalni direktor GURS, Anton Kupic in direktor Urada za geodezijo na GURS, mag. Jurij Režek, slavnostno odprli prvo delujočo točko 0. reda v Sloveniji in pa obeležje, ki je bilo postavljeno ob tej priložnosti poleg točke.

Nekaj utrinkov s prireditve:


----------- : -----------

SVEČANA OTVORITEV 
PRVE DRŽAVNE GEODETSKE TOČKE 0.reda - PRILOZJE

ϕ = 45°35ʹ27ʺ N,    λ = 15°15ʹ38ʺ E
V petek, 11. septembra 2015 bo na lokaciji prve državne geodetske točke v Prilozju svečana otvoritev točke in odkritje priložnostnega obeležja. Ta pomemben dogodek za slovensko geodezijo bo počastila s svojim obiskom tudi ministrica za okolje in prostor, gospa Irena Majcen.
Prva v vrsti šestih točk 0. reda, kolikor jih bomo v Sloveniji ciljno imeli, je rezultat projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav", s katero slovenska geodezija stopa na pot povezovanja in skladnosti z evropskim koordinatnim sistemom.                         


                     
 
Vabilo si lahko preberete TUKAJ

Vljudno vabljeni!


----------- : -----------
 
26. SEDLARJEVO SREČANJE
VIZIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA - UREJANJE VODA
Ljubljana, 12. junij 2015


V Mestnem muzeju Ljubljana je 12. junija potekalo tradicionalno Sedlarjevo srečanje urbanistov, ki je bilo letos posvečeno prof. Maksu Fabianiju in strokovni problematiki urejanja voda. Ker je tematika tesno povezana z našim projektom "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" je vodja projekta, mag. Jurij Režek predstavil strokovni prispevek, v katerem je poleg strokovne interpretacije geodetskih in topografskih podatkov, predstavil tudi celoten "norveški" projekt.


 
Srečanje sta odprla ljubljanski župan, Zoran Jankovič in prof. Koželj, ki je trenutno glavni mestni urbanist ter Barbara Radovan, generalna direktorica direktorata za prostor na MOP. Predsednica društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, dr. Liljana Jankovič Grobelšek je orisala pomen in delo prof. Sedlarja in prof. Fabianija in zaželela simpoziju uspešno delo.

Prvi del simpozija je bil posvečen liku in delu dr. Maksa Fabianija, v drugem, strokovnem, delu pa so bili predstavljeni aktualni projekti in prispevki na temo urejanja voda. Ker uspešnih analiz in prognoz poplavne ogroženosti preprosto ni mogoče izdelovati brez geodetskih in topografskih podatkov, smo sodelavci "norveškega" projekta predstavili pomen poznavanja teh podatkov za pravilno uporabo in doseganje korektnih rezultatov. Mag. Jurij Režek je predstavil prispevek z naslovom "Ali lahko napačni prostorski podatki spremenijo tok vode?". Kot kooavtorja sta pri prispevku sodelovala tudi Sandi Berk in Matjaž Grilc. Čeprav je bil prispevek, v primerjavi z drugimi, bolj "tehnicističen", pa je glede na odzive poslušalcev dosegel svoj cilj - marsikateremu uporabniku naših podatkov je odprl oči in opozoril na dejstvo, da pri uporabi prostorskih podatkov le ni vse zlato kar se sveti.


mag. Jurij Režek med podajanjem prispevka

Prispevek si lahko preberete TUKAJ
 
----------- : -----------


NACIONALNO POROČILO O REALIZACIJI GEODETSKEGA REFERENČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014 - 2015

Med 3. in 5. junijem 2015 bo v Leipzigu, v Nemčiji, potekal 25. EUREF Simpozij, na katerem bodo sodelavci projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, predstavili Nacionalno poročilo o realizaciji geodetskega referenčnega sistema v Sloveniji.

Celotno poročilo si lahko preberete ob kliku na spodnjo sliko.


 
----------- : -----------

 
LETNO POROČILO 2014

Skoraj smo že na polovici izvajanja projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, pa še novo leto se bliža.
Torej prihaja čas, ko je potrebno narediti inventuro opravljenega dela in ugotoviti ali so zastavljeni cilji doseženi. Vodstvo projekta je "potegnilo črto", napravilo analizo in ugotovitve zapisalo v lično publikacijo, katere digitalna verzija se nahaja pod tem zapisom. Ugotavljamo, da smo z opravljenim delom lahko zadovoljni, doseženi rezultati pa nam predstavljajo dovolj trden obet za uspešno dokončanje projekta v začetku leta 2016. 


DIGITALNA VERZIJA:       SLO         ENG

 
----------- : -----------

 
DELOVNO SREČANJE UDELEŽENCEV PROJEKTA
OSLO, 5. in 6. november 2014


V času od 5. do 6. novembra 2014 je v Oslu potekalo delovno srečanje udeležencev projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki ga ob finančni podpori Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, izvajajo Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerja Norveška geodetska uprava  in Islandska geodetska uprava. 


Celotna projektna ekipa v prostorih norveške geodetske uprave
Namen srečanja je bil podrobnejša seznanitev projektnih partnerjev z doseženimi rezultati podprojektov, ki smo jih realizirali v okviru prvega leta izvajanja projekta in pregled ter analiza in uskladitev programa sodelovanja obeh partnerskih institucij iz Islandije in Norveške na projektu v letu 2015. V prvem delu srečanja smo predstavnikom partnerskih organizacij podrobno predstavili doslej opravljeno delo. Predstavniki podprojektov, vodje ali namestniki vodij, 'Geodetski referenčni sistem', 'INSPIRE', 'Topografija' in 'Hidrografija' so poročali o posameznih realiziranih nalogah in obenem opredelili potrebe, področja dela, kjer je pričakovano sodelovanje strokovnjakov iz Norveške in Islandije v nadaljevanju izvajanja podprojektov. Sledila je razprava o odprtih vprašanjih, nato pa smo sodelavci iz Geodetske uprave ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor skupaj s partnerji obravnavali in potrdili načrt projekta za leto 2015, ki se nanaša na vsebine, pri katerih bodo sodelovali projektni partnerji. V celotnem načrtu projekta smo predvideli več delovnih sestankov in študijskih obiskov, med drugimi tudi na temo priprave in potrditve programa za izgradnjo kapacitet, poleg tega pa bodo slovenski pogodbeni izvajalci pri posameznih delih in nalogah lahko angažirali strokovnjake iz Islandije in Norveške v okviru dogovorjenega števila svetovalnih dni tudi preko spleta in video konferenc. Na srečanju je bila predstavljena problematika organiziranja del na podprojektu Hidrografija, nadalje pa podroben pregled finančnega stanja projekta ter opisana problematika povezana z dinamiko črpanja sredstev.

Vodja projekta, mag. Jurij Režek predstavlja projekt

Na podprojektu Geodetski referenčni sistem so bili predstavljeni rezultati dosedanje izmere nivelmana visoke natančnosti, ki poteka skoraj v skladu s pričakovanji. Tako izmera terenskih ekip Geodetske uprave Republike Slovenije kot izmere, ki so jih izvedli pogodbeni izvajalci kažejo dobre rezultate. Tudi poročilo islandskega svetovalca, ki si je ogledal prizorišče graditev dveh točk 0. državne geodetske mreže (Prilozje in Kog) izraža pozitivno mnenje o doslej opravljenih delih na podprojektu. Za ostale tri točke 0. mreže pa se pridobivajo soglasja in ustrezna tehnična dokumentacija. Izvedena je bila tudi absolutna gravimetrična izmera na 6 absolutnih gravimetričnih točkah, ki jo je izvedla avstrijska geodetska uprava z instrumentom, s katerim Slovenija ne razpolaga. Nabavljena je tudi oprema za izvajanje GNSS meritev na točkah 0. mreže. Zaradi pridobivanja ustreznih soglasij, izvedbe javnih naročil za graditev, potrebnih popravkov nivelmana visoke natančnosti ter zgoščanja gravimetričnih meritev (relativna gravimetrična izmera) najverjetneje do konca leta 2015, kot je bilo predvideno, ne bodo pripravljeni vsi podatki za izračun novega Slovenskega geoida.
 
Na podprojektu INSPIRE so izvedena predvidena dela pri vzpostavljanju spletnih storitev in izdelavi programa za izgradnjo kapacitet (tki. 'capacity building program'). Informacijska infrastruktura, ki služi za vzpostavitev in delovanje z INSPIRE skladnih spletnih storitev je pripravljena in je enaka infrastrukturi, ki je uporabljena v obstoječem distribucijskem okolju Geodetske uprave Republike Slovenije (odprtokodna infrastruktura Geoserver in GeoNetwork). Testno so že vzpostavljene določene spletne storitve za nekatere podatke Geodetske uprave Republike Slovenije. Tako imenovani program izgradnje kapacitet, je namenjen ozaveščanju deležnikov, ki ustvarjajo in vodijo prostorske podatke, ter uporabnikov teh podatkov o pomenu upoštevanja standardov ter o pomenu sodelovanja za racionalizacijo poslovnih procesov. S partnerji je na srečanju dogovorjeno njihovo sodelovanje na konferenci podprojekta junija 2015 na temo zagotavljanja osveščenosti deležnikov v sistemu izmenjave prostorskih podatkov.
 
Na podprojektu Topografija je bilo predstavljeno delo pri izdelavi novega podatkovnega modela zbirke topografskih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Pripravljen je bil logični model nove zbirke ter ocena finančnih posledic njegove uvedbe ter pripravljen model kakovosti podatkov. V naslednji fazi je bil pripravljen fizični model topografske baze in razvita programska oprema za upravljanje podatkov v skladu z novim podatkovnim modelom topografske baze, ki bo realiziran v produkcijskem okolju Geodetske uprave Republike Slovenije do konca leta 2014. Temu bo sledil prepis obstoječih topografskih podatkov in izdelava novih pravil za zajem podatkov.

Predstavniki podprojekta Hidrografija so se prvič v taki sestavi predstavili partnerjem. Zaradi spremembe nekaterih nalog podprojekta so pojasnili, da cilji bodo doseženi, kljub spremenjenim nalogam. Zagotovljena je skladnost podatkovnih struktur podatkov o hidrografiji, predstavljena pa je bila tudi zasnova načina zajema oziroma vzdrževanja podatkov o objektih na vodah. Predstavili so dosedanja izvedena javna naročila in sklenjene pogodbe na podprojektu ter izrazili interes, da s partnerji v projektu izmenjajo izkušnje glede modeliranja podatkov hidrografije in upravljanja s podatki LIDAR. V ta namen bo izveden študijski obisk predstavnikov podprojekta v letu 2015 pri pristojni službi na Norveškem.

Na srečanju je bila predstavljena tudi problematika izvajanja projekta kot celote. Zaradi poznega začetka izvajanja projekta, v primerjavi z načrtom izvedbe projekta, se je izvajanje projekta zamaknilo za 5 mesecev, posledično pa v 2013 in 2014 del sredstev ni bil porabljen, tudi zaradi zapiranja integralne proračunske postavke Geodetske uprave Republike Slovenije. Skupaj s partnerji smo ugotovili, da je za realizacijo vseh ciljev projekta potrebno nerealizirana sredstva ter s tem dele nerealiziranih nalog prenesti v leto 2016, hkrati pa projekt tudi podaljšati do novembra 2016. Partnerji iz Norveške in Islandije so predlog sprejeli.
 

----------- : -----------


PROJEKT SMO USPEŠNO "ODPRLI" -
za nami je zelo uspela OTVORITVENA KONFERENCA
 
V torek, 4. februarja 2014, smo uspešno izvedli OTVORITVENO KONFERENCO projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav. Udeležba na konferenci je bila kljub "izrednim" vremenskim razmeram izvrstna - udeležilo se jo je preko 100 udeležencev iz Slovenije in tujine.

S pozdravnim govorom sta projektu uspešno izvedbo zaželela tudi Minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan in Bojan Babič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in okolje.

Minister Židan med pozdravnim nagovorom.

Konference so se udeležili tudi naši projektni partnerji iz Norveške in Islandije, ki so v svojih prispevkih nakazali, kako lahko z lastnimi - uspešnimi izkušnjami pomagajo k čim boljši izvedbi našega projekta. S svojo prisotnostjo so pomebnost dogodka počastili tudi naši kolegi iz sosednje Hrvaške.

 
Gostje iz Norveške in Islandije

Po uvodnih nagovorih in pozdravih je sledil vsebinski del konference, na katerem so vrhunski strokovnjaki predstavili svoj pogled na projekt in podprojekte, ki se bodo odvijali v naslednjih treh letih. Poslušali smo naslednje predstavitve:
 • PREDSTAVITEV CELOTNEGA PROJEKTA - mag. Jurij Režek, vodja projekta
 • POGLEDI NA PROJEKT S STRANI DONATORJA - Olaf Magnus Ostenson, Norveška
 • ZAKAJ JE VIŠINSKI MILIMETER PRI POPLAVAH TAKO VELIK? - dr. Bojan Stopar
 • ZAKAJ NAS PRED POPLAVAMI LAHKO UBRANI LE PRAVILEN HIDROGRAFSKI MODEL? - dr. Matjaž Mikoš
 • ZAKAJ BREZ AŽURNE IN NATANČNE TOPOGRAFSKE BAZE NI MOŽNO NAČRTOVATI PRAVILNIH PREVENTIVNIH UKREPOV PRED POPLAVAMI? -dr. Dušan Petrovič
 • ZAKAJ VODA UPOŠTEVA TOPOGRAFIJO, ADMINISTRATIVNI MEJA PA NE? - Irena Ažman


mag. Jurij Režek, vodja projekta predstavi celoten projekt

Po končani konferenci smo se udeleženci zadržali v sproščenem pogovoru, naslednji dan pa je vodstvo projekta organiziralo še dve delavnici na temo TOPOGRAFSKE BAZE in direktive INSPIRE. Tudi delavnic so se udeležili tuji gosti, s katerimi smo zakoličili način sodelovanja in prenos znanja in izkušenj iz njihovih okolij v slovensko prakso.


Izmenjava strokovnih izkušenj udeležencev konference

Nekateri se zaradi vremenskih razmer ali zadržanosti konference niste mogli udeležiti. Zato smo jo v celoti posneli, posnetke pa si lahko ogledate na portalu e-izobraževanja Inženirske zbornice Slovenije, na spletnem naslovu:

http://izs.mitv.si/asset/NMdXfc99PD34Z49yY 
FINANČNI MEHANIZEM EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (eea grants)
Države članice EU in tri članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki niso članice EU, in sicer Islandija, Lihtenštajn in Norveška, sodelujejo na notranjem trgu, ki ga opredeljujejo tako imenovale »štiri svoboščine«: prosti pretok, blaga, storitev, kapitala in oseb. Hkrati so Islandija, Lihtenštajn in Norveška vzpostavile Finančni mehanizem EGP za podporo socialne in ekonomske kohezije znotraj razširjenega EGP, Kraljevina Norveška pa je za podporo socialne in ekonomske kohezije namenila sredstva tudi v okviru Norveškega finančnega mehanizma.
Za časovno obdobje 2009–2014, Islandija, Lihtenštajn in Norveška namenjajo 988,5 milijona evrov nepovratnih sredstev Finančnega mehanizma EGP naslednjim državam: Bolgarija, Češka, Ciper, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija.
Financiranje podpira programe in projekte prednostnih področjih, ki so dogovorjena z vsako državo. Varovanje okolja, klimatske spremembe in obnovljivi viri energije, civilna družba, zdravje in otroci, kulturna dediščina in raziskave ter štipendije so ključna področja pomoči.
Za Slovenijo Program Finančnega mehanizma EGP - v skladu z Memorandumom o soglasju o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014, ki so ga 21. 5. 2011 podpisale Islandija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška in Republika Slovenija – opredeljuje tri programska področja:
 • Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve s ciljem "Zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti",
 • Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine s ciljem "Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije - varovana, ohranjena in dostopna javnosti",
 • Spremljanje okolja in celostno načrtovanje in nadzor s ciljem "Izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo".
Več o programu donacije:
Povzetek